Kontrola komínu

Komíny představují nezbytnou úlohu pro odvod kouře z kamen. Nejčastěji se nachází u rodinných domů. Většina hrdých majitelů rodinných domků se snaží dbát o to, aby byly plně funkční a v pořádku po všech stránkách. Komíny však představují místo, na které se zcela nemyslí. Můžete být šikovní sebevíce, ale stejně se nevyhnete skutečnosti, že je potřeba, aby se na komín podíval odborník. Povinné prohlídky a čištění už jsou povinností každý rok a je třeba je dodržovat.

chimney-stack7

Návštěva kominíka může být radostná i nikoliv, to záleží vždy na stavu komínu. Pokud máte nový dům, tak je prohlídka i čištění rychlou záležitostí, hůře jsou na tom majitelé starších zástaveb, kde jsou komíny vyřešeny jinak. Kominík vždy musí zkontrolovat komín takovým způsobem, aby byla požární bezpečnost naprosto v pořádku a komín by tak měl vyhovovat nejen, aby nebyl ucpaný, ale také aby vyhovoval konstrukčně.

chimney_caps

Poškozené komíny mohou být nebezpečné. Pokud je komín ucpaný, nebo znečištěný sazemi, tak provede kominík, nebo firma, čištění komínu. To bude mít za výsledek opětovné navrácení původní průchodnosti komínu. Jestliže se rozhodnete pro prvotní stavbu komínu, jeho rekonstrukci nebo přechod na jiné palivo, tak je zapotřebí revize komínu. Ta je nejen nutná, ale je dobrá i kvůli pojišťovně, jelikož pouze zrevidovaný komín je možné uznat za bezpečný a případnou škodu nepřičítat právě komínu.

Chimney_5166_ubt

Pokud je váš komín zastaralý a opravdu ve špatném stavu, tak byste kontrolu neměli odkládat a také byste si měli připravit nějaké finanční prostředky na případnou rekonstrukci, která může zahrnovat frézování a vložkování.